Τεχνικές εκθέσεις

Τελική Έκθεση Προόδου

Η τελική τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει το σύνολο των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησής του (Δεκέμβριος 2012 – Δεκέμβριος 2015) και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών.

Λήψη της τελικής έκθεσης: Αρχείο PDF (1.7 MB)

Διαβάστε τη συνέχεια...

4η Έκθεση Προόδου

Η 4η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Νοέμβριος 2014 - Απρίλιος 2015 και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών. Συνοπτικά, κατά την παραπάνω περίοδο πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

  • Συνέχιση των εργασιών συγκέντρωσης και ταξινόμησης των διαθέσιμων ψηφιακών δασικών διαχειριστικών μελετών, καθώς και διαθέσιμων λοιπών ψηφιακών υποβάθρων, από τα δασαρχεία της χώρας.
  • Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και εργασίες ομογενοποίησης των...
Διαβάστε τη συνέχεια...

3η Έκθεση Προόδου

Η 3η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Μάιος 2014 - Οκτώβριος 2014 και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών. Συνοπτικά, κατά την παραπάνω περίοδο πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

  • Συνέχιση των εργασιών ενημέρωσης/επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων Φύλλων Καταγραφής Δάσους (ΦΚΔ) μετά από συχνή επικοινωνία με τις δασικές υπηρεσίες.
  • Συνέχιση των εργασιών συγκέντρωσης και ταξινόμησης των διαθέσιμων ψηφιακών δασικών διαχειριστικών μελετών, καθώς και διαθέσιμων λοιπών ψηφιακών υποβάθρων,...
Διαβάστε τη συνέχεια...

2η Έκθεση Προόδου

Η 2η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Αύγουστος 2013 – Απρίλιος 2014 και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών. Συνοπτικά, κατά την παραπάνω περίοδο πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

  • Ενημέρωση/επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων Φύλλων Καταγραφής Δάσους (ΦΚΔ) μετά από καθημερινή επικοινωνία με τις δασικές υπηρεσίες και σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας της υπάρχουσας πληροφορίας και τον προσδιορισμό των ελλείψεων που υπάρχουν.
  • Συγκέντρωση και ταξινόμηση των διαθέσιμων ψηφιακών δασικών...
Διαβάστε τη συνέχεια...

1η Έκθεση Προόδου

Η πρώτη έκθεση προόδου του προγράμματος ΕΠαΔ αναφέρεται στην υλοποίηση τμήματος της πρώτης φάσεως του Έργου και περιλαμβάνει τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013. Πιο συγκεκριμένα κατά την παραπάνω περίοδο:

  • Ξεκίνησε η καταγραφή της κατάστασης των δασικών διαχειριστικών μελετών σε επίπεδο χώρας.
  • Αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας εθνικής διαδικτυακής πύλης γεωγραφικών δασικών πληροφοριών.
  • Αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός.
  • Ξεκίνησε η...
Διαβάστε τη συνέχεια...

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κορυφή