Νέα & Ανακοινώσεις

2η Έκθεση Προόδου

Η 2η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Αύγουστος 2013 – Απρίλιος 2014 και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών. Συνοπτικά, κατά την παραπάνω περίοδο πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

  • Ενημέρωση/επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων Φύλλων Καταγραφής Δάσους (ΦΚΔ) μετά από καθημερινή επικοινωνία με τις δασικές υπηρεσίες και σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας της υπάρχουσας πληροφορίας και τον προσδιορισμό των ελλείψεων που υπάρχουν.
  • Συγκέντρωση και ταξινόμηση των διαθέσιμων ψηφιακών δασικών διαχειριστικών μελετών, καθώς και διαθέσιμων λοιπών ψηφιακών υποβάθρων, από τα δασαρχεία της χώρας.
  • Εντοπισμός κατάλληλων περιοχών και έναρξη των εργασιών ανάπτυξης μεθοδολογίας ομογενοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων στις συγκεκριμένες περιοχές (βλ. Σύμβαση - 2η φάση του έργου).
  • Συνεχής ανάπτυξη της γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρμογής του έργου με βάση το διαρκώς ανανεωμένο διαθέσιμο υλικό.
  • Διαδικασίες σύστασης πενταμελούς συμβουλευτικής ομάδας εργασίας, από δασολόγους που εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των παραδοτέων του έργου.

Λήψη της 2ης έκθεσης προόδου: Αρχείο PDF (2.1 MB)

Κορυφή