Συμβουλευτική ομάδα εργασίας

Τακτικά μέλη

Παναγιώτης Αγγελόπουλος

Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας

 

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος

Δασαρχείο Καλαμπάκας

 

ΑΘανάσιος Καραμανίδης

Διεύθυνση Δασών Αλεξανδρούπολης

 

Αριστείδης Μίχος

Διεύθυνση Δασών Ηλείας

 

Διαμαντής Σταγγίδης

Διεύθυνση Δασών Καβάλας

 

Τρύφωνας Δασκαλάκης

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής

 

Ιωάννης Γήτας

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Α.Π.Θ.

 

Αναστασία Κιούση

Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων

Αναπληρωματικά μέλη

Δημήτριος Βακάλης

Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 

 

Θωμάς Καταγής

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Α.Π.Θ.

 

Χρήστος Καλογερόπουλος

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκόπησης Α.Π.Θ.

 

Ηλίας Κοντάκο

Διεύθυνση Δασών Λακωνίας

 

Αικατερίνη Ταμπουρά

Δασαρχείο Καλαμπάκας

 

Αθανάσιος Γαλαζούλας

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

 

Δήμητρα Σίρκου

Διεύθυνση Δασών Καβάλας

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κορυφή