Επικοινωνήστε μαζί μας

Τοποθεσία

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκóπησης
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μούσχουρη 59, Τ.Κ. 55134, Φοίνικας Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Ταχυδρομική Θυρίδα

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής & Τηλεπισκóπησης
Τ.Θ. 248, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλέφωνο

(+30) 2310 992699

Tηλεομοιότυπο (Fax)

(+30) 2310 992677

Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)

igitasfor.auth.gr

Φόρμα Επικοινωνίας


Απαραίτητα πεδία

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κορυφή