Ομάδα εργασίας

 
 

Ιωάννης Γήτας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ,
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου

 
 

Θωμάς Καταγής

Δασολόγος (MSc)

 
 

Χρήστος Καλογερόπουλος

Δασολόγος (MSc)

 
 

Ελένη Δραγόζη

Δασολόγος (MSc)

 
 

Μαρία Τομπουλίδου

Δασολόγος (MSc)

 
 

Χαρά Μηνάκου

Γεωλόγος (MSc)

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Κορυφή