Νέα & Ανακοινώσεις

3η Έκθεση Προόδου

Η 3η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Μάιος 2014 - Οκτώβριος 2014 και παρουσιάζει τα αποτελέσματα αυτών. Συνοπτικά, κατά την παραπάνω περίοδο πραγματοποιήθηκαν τα εξής:

  • Συνέχιση των εργασιών ενημέρωσης/επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων Φύλλων Καταγραφής Δάσους (ΦΚΔ) μετά από συχνή επικοινωνία με τις δασικές υπηρεσίες.
  • Συνέχιση των εργασιών συγκέντρωσης και ταξινόμησης των διαθέσιμων ψηφιακών δασικών διαχειριστικών μελετών, καθώς και διαθέσιμων λοιπών ψηφιακών υποβάθρων, από τα δασαρχεία της χώρας.
  • Ανάπτυξη μεθοδολογίας ομογενοποίησης των γεωγραφικών δεδομένων και εφαρμογή της σε επιλεγμένες περιοχές (βλ. Σύμβαση - 2η φάση του έργου).
  • Συνεχής ανάπτυξη της γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρμογής του έργου με βάση το διαρκώς ανανεωμένο διαθέσιμο υλικό.
  • Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας, η οποία απαρτίζεται από δασολόγους με εξειδικευμένη γνώση και εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου.
  • Διοργάνωση και πραγματοποίηση σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών της 1ης συνάντησης της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής γεωγραφικής βάσης δασικών δεδομένων.

Λήψη της 3ης έκθεσης προόδου: Αρχείο PDF (1.3 MB)

Κορυφή