Νέα & Ανακοινώσεις

1η Έκθεση Προόδου

Η πρώτη έκθεση προόδου του προγράμματος ΕΠαΔ αναφέρεται στην υλοποίηση τμήματος της πρώτης φάσεως του Έργου και περιλαμβάνει τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου Δεκέμβριος 2012 – Ιούνιος 2013. Πιο συγκεκριμένα κατά την παραπάνω περίοδο:

  • Ξεκίνησε η καταγραφή της κατάστασης των δασικών διαχειριστικών μελετών σε επίπεδο χώρας.
  • Αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας εθνικής διαδικτυακής πύλης γεωγραφικών δασικών πληροφοριών.
  • Αγοράστηκε και εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός.
  • Ξεκίνησε η δημιουργία της γεωγραφικής διαδικτυακής εφαρμογής του έργου.
  • Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ενέργειες για την προβολή του έργου.

Λήψη της 1ης έκθεσης προόδου: Αρχείο PDF (1.2 MB)

Κορυφή