Νέα & Ανακοινώσεις

Πρακτικά Ημερίδας Παγκόσμιας Ημέρας Δασών

Δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά της ημερίδας για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21 Μαρτίου 2016. Στον τόμο των πρακτικών περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες περιλήψεις των προγραμμάτων «Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών (ΕΠαΔ)» και  «Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ)». 

Λήψη πρακτικών: Πρακτικά ημερίδας (pdf)

Κορυφή