Νέα & Ανακοινώσεις

Παρουσίαση του ΕΠαΔ στην 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS

Τα τελικά αποτελέσματα και οι υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος ΕΠαΔ παρουσιάστηκαν στην 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών  ArcGIS, που διοργάνωσε η Marathon Data Systems, στην Αθήνα στις 19-20 Μαΐου 2016 (Crowne Plaza Hotel).

 

 

Κορυφή