Νέα & Ανακοινώσεις

Παρουσίαση του ΕΠαΔ στο Global Forest Observations Initiative

Το πρόγραμμα ΕΠαΔ παρουσιάστηκε, μετά από πρόσκληση, στο GEO-GFOI (Global Forest Observations Initiative) Plenary and Open Forum το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 22-26 Φεβρουαρίου στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στην περιοχή Frascati της Ρώμης. Το GFOI είναι μια πρωτοβουλία του GEO (Group on Earth Observations) που σχετίζεται με εθνικά συστήματα παρακολούθησης των δασών (κυρίως των αναπτυσσόμενων κρατών). Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι παγκόσμιοι φορείς (UNFCCC, World Bank, World Resources Institute, US Forest Service, DLR-Germany, GIZ-Germany, κλπ.) που χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων παρακολούθησης των δασών καθώς και οι φορείς που υλοποιούν τα προγράμματα αυτά. Μετά την παρουσίαση του προγράμματος υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από μεγάλο αριθμό συνέδρων και ακολούθησαν προτάσεις για ανταλλαγή εμπειριών/συνεργασία από εκπροσώπους διαφόρων κρατών.

Κορυφή