Νέα & Ανακοινώσεις

Επίσκεψη κλιμακίου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

Την Παρασκευή 8 Μαϊου 2015  πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, κλιμακίου της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα του Έργου. Παρόντες από την Γεν. Διεύθυνση ήταν οι κ.κ.:

  1. Δημόπουλος Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβαλλοντος
  2. Βακάλης Δημήτριος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
  3. Γκουντούφας Ευάγγελος, Προϊστάμενος του Τμήματος Δασοπροστασίας και Αγροτικής ασφάλειας της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
Κορυφή